Odznaczanie Orderem Św. Stanisława

Z wielką satysfakcją informuję, że w dniu 07 maja 2017 r. w Kościele pw. Św. Krzyża w Warszawie odbyła się dostojna i piękna uroczystość odznaczeń Orderem Św. Stanisława. Rozpoczęcie ceremonii nastąpiło o godz. 13.00 Mszą św., którą celebrował ks. Biskup Antoni Dydycz - Biskup Diecezji Drohiczyńskiej. Podczas Mszy św. nastąpiło poświęcenie Orderów św. Stanisława przez w.w ks. Biskupa. Wśród zacnych osób uhonorowanych Orderem św. Stanisława był Pan Bożydar Dunin - Kozicki, Kanclerz Stowarzyszenia Członków Rodu Duninów, który odznaczony został Orderem Św. Stanisława III klasy - Krzyżem Komandorskim.

Odznaczony był nominowany przez Komandorię Mazowiecką.

Orderem św. Stanisława III klasy nagradzane są osoby szczególnie wyróżniające się w swoim środowisku wzorową praca samorządową, charytatywna, naukową oraz na polu kultury i sztuki. Wszystkich odznaczanych tym Orderem cechuje wyjątkowa otwartość, wrażliwość i przyjaźń do drugiego człowieka.

Z ramienia Stowarzyszenia Członków Rodu Duninów w uroczystości uczestniczyli: Henryk Dunin - Skrzyński,  Zastępca Kanclerza Stowarzyszenia, oraz członkowie Kapituły: Paweł Bryś z Dunin – Bartodziejskich i Jacek Dunin - Szpotański.

Order Świętego Stanisława Biskupa, Męczennika ustanowiony został 7 maja 1765 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który został jego pierwszym Wielkim Mistrzem. Order zajmował drugie miejsce w hierarchii polskich orderów, po Orderze Orła Białego, a przed ustanowionym w 1792 roku, Orderem Virtuti Militari. Nadawany jest corocznie 8 maja, podczas uroczystości ku czci św. Stanisława w kościele Św. Krzyża w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy Odznaczonemu.

Za Kapitułę:
Jacek Dunin Szpotański

Odznaczenie odznaczenie
Odznaczenie odznaczenie

 

Sw. pamieci Wanda Barbara EcksteinŚp. Wanda Barbara Eckstein
(z domu Dunin Kozicka)

Z wielkim żalem i bólem zawiadamiamy, że w dniu 5 kwietnia 2017 zmarła w Krakowie Wanda Barbara Eckstein, z domu Dunin Kozicka, córka Tadeusza i Marii z Korwin Trzcińskich.

Śp. Wanda Barbara, urodzona 12.04.1924 r., nestorka podolskiej gałęzi Dunin Kozickich należała do naszego Stowarzyszenia od 1997 roku. 

 

Podziekowanie od rodziny:

Kochani. Wielkie podziękowania dla całego Stowarzyszenia, a w szczególności dla Ciebie Mariolko i dla Darka oraz dla naszego Chorążego z Małżonką. Byłem bardzo wzruszony tym, że zechcieliście poświecić czas i przejechać przez pół Polski żeby pożegnać moją Mamę. Omnia ad honorem nie jest pustym słowem, a o tym można się przekonać właśnie w takich, najtrudniejszych chwilach. Serdeczne Bóg zapłać!

Marcin Eckstein z Rodziną

Jubileuszowy XXV Zjazd Stowarzyszenia Członków Rodu Duninów

15 - 18 czerwca 2017 r. Zbożenna - Skrzynno

Zbozenna palac

Minęło kolejnych 5 lat po Zjazdach we Lwowie, Gniewie - Toruniu, Osiekach i na Bornholmie, Płocku- Czerwińsku 
Spotkamy się ponownie na Prastarej Ziemi Skrzyńskiej należącej do Duninów od 1120 r., kiedy to
Bolesław Krzywousty nadał Piotrowi Włostowicowi godność Kasztelana w Skrzyńsku.

Dwór Zbożenna to XVIII wieczny zabytkowy obiekt otoczony pięcio hektarowym parkiem z ponad hektarowym stawem rybnym. Wielokrotnie odrestaurowywany, ostateczny swój kształt zawdzięcza przebudowie w latach dwudziestych zeszłego wieku.

Dwór Zbożenna znajduje się przy drodze krajowej nr 12 w odległości 33 km od centrum Radomia (kierunek Piotrków Trybunalski) i 5 km od Przysuchy (kierunek Radom).

ORGANIZATORZY: BOŻYDAR DUNIN KOZICKI - Lublin, HENRYK DUNIN SKRZYŃSKI – Radom, PAWEŁ BRYŚ
(z D-Bartodziejskich) - Studzienki Pancerne 

Szczegółowszy program Zjazdu będzie podany w krótkim terminie na stronie Zjazdy

Ze względu na trwające jeszcze rozmowy dotyczące włączenia się kolejnych sponsorów w organizację Zjazdu nie możemy jeszcze podać ostatecznej ceny.

Organizatorzy: „bardzo byśmy chcieli aby całkowity koszt nie przekroczył 500 zł. od osoby”