Mieczysław Dunin

Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość, którą pragniemy się podzielić. W wieku 91 lat, 17.03.2018 zmarł Mieczysław Dunin. W dniu 22.03.2018 roku w kościele św. Zygmunta w Szydłowcu odbyła się msza pogrzebowa śp. Mieczysława Dunina. Pragniemy przekazać rodzinie wyrazy współczucia.

Pogrzeb Mieczyslawa Dunina Pogrzeb Mieczyslawa Dunina
Pogrzeb Mieczyslawa Dunina Pogrzeb Mieczyslawa Dunina

 

Informacja o XXVI Zjazdzie Stowarzyszenia Członków Rodu Duninów

31  maja - 03 czerwca 2018. Krynica Zdrój - Kieżmark

 

Zamek

Zamek z lotu ptaks

W tym roku spotkamy się na ziemi sądeckiej w Perle polskich uzdrowisk. Zwiedzimy też miasta Ziemi Spiskiej – Kieżmark i Stara Lubownia. Tereny te są związane z naszym rodem przez osobę Mszczuja ze Skrzynna. Był on starostą kieżmarskim . Brał też udział w zjeździe Władysława Jagiełły z Zygmuntem Luksemburskim w Kieżmarku i Starej Lubowni w 1412r kiedy został podpisany tzw. zastaw spiski. Zamieszkamy w hotelu Renesans w Krynicy .

Prosimy odwiedzić strone Zjazdy aby uzyskać wiecej wiadomości.