WYKAZ RODÓW DUNINOWSKICH reprezentowanych
w STOWARZYSZENIU CZŁONKÓW RODU DUNINÓW
oraz ich przedstawiciele (strona pierwsza):

CZŁONKOWIE HONOROWI
Prof. Janusz Bieniak Warszawa Ks. Henryk Kołodziejczyk Skrzynno
Jan Chmielewski Warszawa    
DUNINOWIE per se
Amelia Dunin Kraków Emilia Brzozowska Wola Uhruska
Piotr Dunin Kraków Anna Bzdak Warszawa
Maria Goudard Francja Mieczysław Dunin Kraków
Barbara Łuszczyszyn Przemyśl Ś.P. Jarosław Dunin,
data smierci 06.01.1997
Otrębusy
Andrzej Dunin Lublin Marek Dunin Otrębusy
Ewa Bartosiewicz Dunin Lublin Włodzimierz Dunin Gdynia
Bożena Pluciński Beacon, USA Małgorzata Machnacz-Zarzeczna Warszawa
Robert Toboła Wrocław Władysław Łuszczyszyn Poznań
Karolina Goudard Flassans-sur-Issol, Francja    
DUNINOWIE - BARTODZIEJSCY
Joanna Turlej Oakville, Kanada Paweł Bryś Studzienki Pancerne
DUNINOWIE - BARKOWSCY
Anastasja Dunin - Barkowska Czernogołowka - Rosja Jana Dunin - Barkowska Czernogołowka, Rosja
Walerian Dunin - Barkowski Kurowskoje, Rosja Lew Dunin - Barkowski Czernogołowka, Rosja
Anna Dunin - Barkowska Kurowskoje, Rosja Lew Dunin - Barkowski Kurowskoje, Rosja
Sofia Dunin - Barkowska Kurowskoje, Rosja Eliza Stoliarowa St.Petersburg, Rosja
DUNINOWIE - BORKOWSCY
Ś.P. Jan Kanty Dunin - Borkowski,
data smierci 01.02.2007
Warszawa Anna Dunin - Borkowska Nieszawa
Ś.P. Jan Tomasz Dunin - Borkowski,
data smierci 06.07.2006
Ostrowiec Świętokrzyski Krystyna Dunin - Borkowska Kraków
Ś.P. Maria Libiszowska,
data smierci 15.01.1999
Warszawa Tadeusz Dunin - Borkowski Wieliczka
Ś.P. Zofia Grossmann,
data smierci 19.09.2001
Warszawa Barbara Dunin -Borkowska Wieliczka
Isabel Sobogal Lima, Peru Jerzy Dunin - Borkowski Ostrowiec Sw.
Ś.P. Stanisław Dunin - Borkowski,
data smierci 18.09.2004
Warszawa Igor Dunin - Borkowski Wrocław
Maria Dzwonkowska Płock Saulus Żejba Wilno, Litwa
Izabella Dunin - Kwinta Szczecin Rafał Dunin - Borkowski Oxford, Anglia
Mikołaj Kawaleridze Lwów, Ukraina Olga Kawaleridze Lwów, Ukraina
Siergiej Kawaleridze Lwów, Ukraina Mauryla Kiersnowska Warszawa
Ś.P. Antoni Wodzicki, data śmierci 30.11.1999 Bellingham, USA    
DUNINOWIE - BRZEZIŃSCY
Barbara Cybart Piastów Ewa Okrasso Pruszków
Jan Dunin - Brzeziński Myślenice    
DUNINOWIE - CZERNIEGIEWICZOWIE
Zofia Dygut Kraków
DUNINOWIE - GOŻDZIKOWSCY
Stanisław Kabza Sandomierz
DUNINOWIE - HOLECCY
Jerzy Dunin - Holecki Warszawa
DUNINOWIE - HORKAWICZOWIE
Ś.P. Janusz Dunin - Horkawicz, zmarł. 27.07.2007 Łódź
DUNINOWIE - JUNIEWICZOWIE
Henryk Dunin - Juniewicz Wrocław Maria Kłokocka Warszawa
DUNINOWIE - KARWICCY
Śp. Halina Duninowa - Karwicka, zmarła 11.10.1999 Warszawa Jan Dunin - Karwicki Bruksela, Belgia
Teresa Dunin - Karwicka Toruń    
DUNINOWIE - KOZICCY
Bożydar Dunin - Kozicki Lublin Marcin Eckstein Kraków
Maria Dunin - Kozicka Lublin Wanda Eckstein Kraków
Jerzy Dunin - Kozicki Lublin    
DUNINOWIE - ŁABĘCCY
Barbara Dunin - Kurtycz Warszawa Beata von Dunin Lindsay St.Raphael, Francja
Maciej Dunin Łabędzki Warszawa    
DUNINOWIE - MAJEWSCY
Maciej Dunin - Majewski Kraków
DUNINOWIE - MARCINKIEWICZOWIE
Hanna Osik - Marcinkiewicz Warszawa
DUNINOWIE - MICHAŁOWSCY
Dobrochna Ratajczak Poznań Śp. Kalina Binkowska, zmarła 12.02.2004 Poznań
Śp. Bogna Berus, zmarła 16.02.2007 Poznań