Kapituła Stowarzyszenia Członków Rodu Duninów
herbu Łabędź

Kanclerz

Bożydar Dunin-Kozicki,
20-049 Lublin,
Al. Racławickie 29/12
tel: 81 53 38525
kom: 601 30 22 30

email: marioladk@o2.pl

Z-ca Kanclerza

Henryk Dunin-Skrzyński

Członkowie Kapituły

Janina Dunin Szpotańska
Mariusz Dunin Szpotański

Komisja Rewizyjna

Przewodniczacy: Andrzej Grosicki
Ewa Okrasso z Dunin Brzezińskich
Paweł Bryś z Dunin Bartodziejskich

Komisja Historyczna

Anna Dunin-Borkowska
Mirosław Dunin-Sulgostowski
Henryk Dunin-Skrzyński

Komisja Weryfikacyjna

Mirosław Dunin-Szpotański

Rada Funduszu

Przewodniczący: Jerzy Dunin Szpotański
Jacek Dunin Szpotański - Kwestor
Mauryla Kiersnowska z Dunin Borkowskich

Strony Internetowe Stowarzyszenia

Joanna Turlej z Dunin Bartodziejskich

Konto Stowarzyszenia

BRE Bank Sa Bankowość Detaliczna
65 1140 2004 0000 3002 3679 0161
Jerzy Dunin Szpotański
ul. Kluczowa 2/14 01-929 Warszawa