Kapituła Stowarzyszenia Członków Rodu Duninów
herbu Łabędź

Kanclerz

Cezary Dunin Mugler,
tel: 781295912

email: cdunin@op.pl

Z-ca Kanclerza

Henryk Dunin-Skrzyński

Członkowie Kapituły

Maria Kłokocka z Dunin Juniewiczów
Mariusz Dunin Szpotański
Mirosław Dunin Sulgostowski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczacy:Andrzej Grosicki z Dunin Sulgostowskich
Ewa Okrasso z Dunin Brzezińskich
Paweł Bryś z Dunin Bartodziejskich

Rada Funduszu

Przewodniczący: Jerzy Dunin Szpotański
Kwestor: Jacek Dunin Szpotański
Mauryla Kiersnowska z Dunin Borkowskich

Strony Internetowe Stowarzyszenia

Joanna Turlej z Dunin Bartodziejskich

Konto Stowarzyszenia

BRE Bank Sa Bankowość Detaliczna
65 1140 2004 0000 3002 3679 0161
Jerzy Dunin Szpotański
ul. Kluczowa 2/14 01-929 Warszawa